BEST FRIEND QUOTES IN MARATHI

“मित्रतेचे नाते साथीपणाचा एक अद्वितीय आठवण आहे.”

(Friendship is a unique memory of companionship.)

“मित्रत्व हे ज्याच्यासोबत सहजसी वाढते, त्याच्याजवळ अनंत आश्चर्याचा स्थान आहे.”

(Friendship is something that grows naturally and has an infinite space in it.)

“माझं बरंच काही असतंय, पण बरंच काही मित्रपण असतंय असं मला वाटतंय.”

(I may have many things, but what matters to me the most is having true friendship.)

“असं कितीही वेळ असो, मित्राची गप्प चालताना त्याची क्षणभर मध्ये क्षमता आठवणं करते.”

(No matter how much time passes, a friend’s conversation can bring back memories in an instant.)

“माझ्या शरीरात एका मनाची नवी आणि मनात एका नवी आठवण असतंय, ती माझी मित्रता आहे.”

(In my body, there is a new heart, and in my mind, there is a new memory – that is my friendship.)

“मित्रणाने आहे जी एक ताकद जीवनात नासते.”

(Friendship is a strength that cannot be found elsewhere in life.)

“माझं मित्र मला जीवनाच्या मोठ्या ओघात विसरत नाही.”

(My friend, I never forget the impacts you have made in my life.)

“मित्राचं साथ हे खरं सोहळं आहे, प्रेम हे कोणतंतर मायाचं आहे.”

(The company of a friend is a true celebration, love is just another form of magic.)

“माझं मित्र मला आगामी जीवनात नवे रंग देतात.”

(My friend brings new colors to my upcoming life.)

“मित्राच्या पायांवर चलू होऊन पिंपळाच्या दोठान वळून हरवून जाणं, तीच मित्रता आहे.”

(Walking on the feet of a friend, getting lost in the branches of a banyan tree – that is friendship.)

“दोस्ती हातात घेतली तरी लौकर वा नाही, जशाचं तात्पुरतं आणि निष्ठाची आस्था आहे.”

(Friendship is not just holding hands, it is about complete trust and faith.) TOAST TO FRIENDSHIP QUOTES

“माझं मित्रसंगतीत कोणतीही प्रतिबंधक नाही, तीच स्वत:चं संपूर्ण प्रेम आहे.”

(In my friendship, there are no barriers, it is pure love in itself.)

“माझ्या मित्रांना माझं मोठं कायम्संगतीत देर लागततं, ते पंजारीला रुप घेतले आहे.”

(My friends take time to settle into my deep companionship, they have become the form of a cage.)

“माझं सपसंग आहे, जी जीवनाला रंग आणतंय आणि जी एक ठावांत ठेवतंय.”

(My friendship is something that brings color to my life and keeps me grounded.)

“माझं मित्रापण जाणायला आपल्या बोटांचं असंवाद करणारं आहे.”

(My friendship is like having a conversation with our own boats.)

“मित्रता ती संपत्तीची आपल्याला घेतलेली, ज्याची कोणतीही मुले आहे.”

(Friendship is a wealth that we have acquired, without any cost.)

“मित्राच्या संचयातील प्रेम हा सोडला किंवा दूरत लावता येत नाही.”

(Love from a friend’s collection cannot be left or taken away.)

“माझ्या जीवनात मित्र कोणतंही आश्चर्यचकीत नाही, ते महत्त्वाचे सेंद्रियत्व घेतले आहे.”

(In my life, a friend is not someone surprising, they have established a significant presence.)

“माझं मित्र कधीही मला पाठवून कर्तव्याच्या मार्गावर घेऊन जात नाही.”

(My friend never fails to guide me on the path of responsibilities.)

“माझं मित्र एकपण आहे, त्याने माझ्याजवळ एक गोळगांटी आणली आहे.”

(My friend is unity, they have brought a sphere of completeness into my life.)

“एक अवघड संपर्क आहे मित्रापण, ज्याची वाटचाल असंतोष आणि संतोषाची वाटचाल असंतोष आहे.”

(Friendship is a peculiar connection that consists of both dissatisfaction with what is and satisfaction with what isn’t.)