BISAYA QUOTES ABOUT FAKE FRIENDS

“Ang tunay nga mga higala, dili mokusog pagtabangi ka, apan sila mohigugma kanimo bisan asa ka makaladto.”

(True friends won’t hesitate to help you, but they will love you no matter where you go.)

“Dili katakad nga ang imong nasodnong kinabuhi ang nagpaguwapo sa ubang tawo, ibutang lamang niini sila sa ilahang dapit diha sa ilang lugar nga kahoman sa ilahang banay.”

(It’s not often that your material possessions impress others, put them instead in their proper place within their own homes.)

“Kanang nagsulti nga sila’y imong amigo, pero sila ra ang gagutom… ‘Labas, bro!”

(Those who claim to be your friends but are only interested in benefiting themselves… ‘Step aside, bro!’)

“Bisan og daghan nimong kwarta, dili maigo ang kahawa ug kahuros, tungod kay sa dihang wala nay kwarta, aduna gihapo kayo’ng mga hagitay.”

(Even if you have a lot of money, the laughter and joy won’t last, because when the money runs out, you’ll still have your problems.)

“Babayi ug amigo, dili lang na maamigo, mga ‘dikaso’ pud na!”

(Women and friends, not only should they be friends, but they should also be ‘problems’!)

“Naghuwat na lang ko sa mga higala nga mobisita niadtong wala’y silbi kaayo pagtabang kanako, aron mas kamaayo pa nga dili sila magpakita.”

(I am now eagerly waiting for those friends who were never really helpful to me, so it’s better if they don’t show up anymore.)

“Ang peke nga higala sama ra sa bisaya nga tabla, makita lang kung unsa kaayo siya, kapuyon na kaayo.”

(A fake friend is like a Bisaya word puzzle; they’re only visible when they think they’re impressive, although it’s actually quite boring.)

“Kung ikaw pirolyo, ilabay lang ka nila. Pero kung ikaw elektrikidad, gamiton ka nila kung way uban nga solusyon.”

(If you’re a match, they’ll just throw you away. But if you’re electricity, they’ll use you when there’s no other solution.)

“Ang mga higala og kilala nga mga estudyante, sa kadam-an baho na og ngipon. Pero sila di katulgonan sa doblehon na sprained ankle.”

(Your true friends and acquaintances may have bad breath, but they won’t sleep through your double-sprained ankle.)

“Adunay mga tawo nga bisan tuod friend, pero kinahanglan pa nimong iwasan. Ambot unsa’y ilang problema sa kinabuhi! Pero kon sagulan na nila ang nahimong sakyanan nimo, tadaa!”

(There are people who are friends, indeed, but you need to avoid them. Who knows what problems they have in their lives! But once they have ridden on your success, there they are!)

“Kon ikaw usa ka tawo nga bisan og gigutom ka pa, mag-impas ka kay sa kapobre sa impas.”

(If you’re a person who, despite being hungry, would rather beg than live in poverty.)

“Kanang dili mohatag og tabang sa imo, pero ipa-mention man nimo sa inyong grupo nga nagbasaha kayo sa Bibliya. Wa gyud ‘nakabasa’!”

(Those who won’t help you, but you mention them to your group as someone who reads the Bible. They haven’t ‘read’ it!)

“Nat-anan ra’g posisyon, high blood dajon. Akala mo naman may utang sa kanya, pero wala gyud kahibawo siya kanimo.”

(Holding onto a position, always getting angry. You’d think you owe them something, but they actually don’t know you.) WORK IT QUOTES

“Gi-bihag sila sa hitsura, pero alalalom ug kahugaw sa kasing-kasing.”

(They may captivate with their looks, but their hearts are filled with filth.)

“Ang mga peke nga mga amigo motawa sa kaayuhan sa una, pero motagamtam sa imong kalisod sa ulahi.”

(Fake friends will laugh at your good times, but will reap the benefits of your struggles later on.)

“Ang tinuod nga higala, moluhod aron lang pukawon kanunay ang mga anghel sa pag-ampo alang kaninyo.”

(A true friend will kneel to awaken the angels in prayer for you.)

“Dili ko maghasol sa mga plastik, ulan ra gyud ang makapatapok ug kalimotan sa ilang kahadlok.”

(I won’t hate the fake ones, rain is the only thing that can wash away their fear.)

“Kung gusto ka nila, pul-os gyud; kung dili na gyud, zero imo. Mao ra na simple.”

(If they like you, it’s a hundred percent; if not, you’re a zero. It’s that simple.)

“Ang mga peke nga higala dili mohigugma sa imo, motugot lang sila nga mapadala ka niadtong higala nga tunay.”

(Fake friends won’t love you, they’ll allow you to be taken by a true friend.)

“Ang mga tinuod nga amigo, bisag way pobre, ilabi na og naglisod na kaayo’s kinabuhi, dili ka pasagdan bisan hangtod nahalukay na ang ilang nawong.”

(True friends, even if they’re poor, especially if they’re going through severe hardships, they won’t leave your side until their faces are provided for.)

“Anha ang pagtoo, dili sa mga higala nga balisihan leader, ug pagbasa.”

(Believe not in friends who are leaders in criticism, and in reading.)

“Kada binayran mo’y usa ka higala nimo nga suporta para sa kaugalingon niya.”

(Every time you pay, it’s a friend supporting their own selfishness.)

“Dili na kailangan’g daghan, ka’ig ani’g usa ka ka-higala.”

(You don’t need many, even just one true friend is enough.)

“Ang gugma sa tinuod nga higala, dili lamang gawasnong gugma, kondili lubos, dugtongon hantod sa kahangturan.”

(The love of a true friend is not just superficial love, but rather a love that connects until understanding is reached.)

“Matog na ko og pa-go!”

(I’m tired of pretending!)