DEAR SELF QUOTES TAGALOG

“Mahalin mo ang sarili mo hanggang sa matanggap mo na hindi mo kailangang magbago para maging maganda.” – Unknown

“Dear self, huwag kang mabahala sa mga maliit na bagay. May mga malalaking pangarap ka na dapat tuparin.” – Unknown

“Mahalin mo ang sarili mo tulad ng pagmamahal na ipinapakita mo sa iba.” – Unknown

“Dear self, tandaan mo na wala kang control sa mga taong hindi naman talaga nagmamahal sa’yo. Mag-focus ka sa mga taong totoong nagmamahal.” – Unknown

“Ang pagmamahal sa sarili ay hindi lang pagiging selfish; ito’y pagbibigay halaga sa iyong pagkatao.” – Unknown

“Dear self, huwag mong hayaan ang mga pagsubok na takpan ang iyong kinang at kahinaan. Ang ‘di maganda ay maaring maging maganda.” – Unknown

“Magtiwala ka sa sarili mo. Kaya mong gawin ang lahat ng iyong mga pangarap.” – Unknown

“Dear self, tanggapin mo nang buong puso ang pagkakamaling nagawa mo. Ito’y bubuo sa’yong pagkatao.” – Unknown

“Ang iyong halaga ay hindi naka-depende sa kung ano ang makikita sa’yo ng iba.” – Unknown

“Dear self, huwag kang matakot mag-isa. Sa kalma at katahimikan, maraming kagandahan ang mabubuo.” – Unknown

“Mahalin mo ang sarili mo sa bawat yugto ng iyong buhay, lalong lalo na ngayon.” – Unknown

“Dear self, huwag kang matakot magpahinga at mag-desisyon para sa iyong kaligayahan.” – Unknown DODGEBALL QUOTES IF YOU CAN DODGE A WRENCH

“Ang pagmamahal sa sarili ay hindi nararapat na ipagkait sa iba. Ito’y sing-kapal ng langit.” – Unknown

“Dear self, ang pagiging mabuti sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito’y pag-aalaga sa kalusugan at kaligayahan mo.” – Unknown

“Tandaan mo, ikaw ang may kontrol sa kung paano ka tratuhin ng ibang tao. Huwag mong piliin maging palamuti sa kanilang mundo.” – Unknown

“Dear self, maraming tao na nagmahal sa iyo at gusto kang makita na masaya. Huwag kang matakot magpakatotoo.” – Unknown

“Mahalin mo ang sarili mo bawat araw, hindi lang sa espesyal na okasyon.” – Unknown

“Dear self, tandaan mo na hindi ka dapat magmadali sa pagtuklas ng tunay na saya. Ito’y natatagpuan sa mga maliit na bagay.” – Unknown

“Ang kalungkutan ay bahagi ng ating buhay pero huwag mong hayaang ito ang hadlang sa iyong pag-unlad.” – Unknown

“Dear self, mahalagang huwag kang mabahala sa mga taong hindi naman belang ang opinyon mo.” – Unknown

“Mahalin mo ang sarili mo at tanggapin ang iyong kakayahan. Sa pagmamahal, walang limitasyon.” – Unknown

“Dear self, hindi laging kailangan ng paliwanag. Huwag kang maging malungkot sa hindi mo pagkakaunawaan. Iyong kaligayahan ay mas mahalaga.” – Unknown