HAPPY QUOTES TAGALOG

“Ang tunay na kaligayahan ay hindi natatagpuan sa mga bagay, kundi sa puso at pagmamahal.”

“Ang pagiging masaya ay isang pasilip sa langit ng ating mga puso.”

“Kapag tinuruan natin ang ating sarili na maging masaya, mas magiging madali para sa atin ang mangyari ito.”

“Hindi natin kailangang hintayin ang iba upang maging masaya, dahil ang tunay na kaligayahan ay may simula’t katapusan sa ating sarili.”

“Sa bawat pag-iyak natin ay may sinisindihan tayong ningning ng saya sa ating mga mata.”

“Ang kasiyahan ay hindi isang destinasyon, kundi isang pamamaraan ng buhay.”

“Ang pagiging masaya ay isang desisyon na nagmumula sa iyong puso.”

“Kahit na sinong tao ay may mga rason upang maging masaya, tanging sila lamang ang nakakapili kung anong mga ito.”

“Ang kasiyahan ay hindi nakukuha sa mga materyal na bagay, kundi sa mga simpleng bagay na may malaking kahulugan sa ating buhay.”

“Ang pag-ibig at kasiyahan ay magkasama sa pamumuhay na may kahulugan.”

“Ang sikreto ng tunay na kaligayahan ay ang pagtanggap at pagmamahal sa iyong sarili.”

“Sa bawat sandaling mabuhay tayo ng may kasayahan, bagamat maliit man ito, naglalayong palawakin ang buhay natin.”

“Kapag nagmamahal ka nang buong puso, ang kaligayahan ay hindi malalayo.”

“Ang pagiging masaya ay hindi lamang tungkol sa pagtawa, kundi tungkol din sa pagpapahalaga sa mga maliliit na bagay na nagdudulot sa atin ng kaligayahan.”

“Ibigin ang sarili at maging masaya, dahil ang pag-ibig sa sarili ay nagsisimula sa pagiging masaya.” TRANSPARENCY IN FRIENDSHIP QUOTES

“Ang tunay na kasiyahan ay nasa epekto ng ating mga kilos at salita sa iba.”

“Ang tunay na kasiyahan ay mapagkukunan ng lakas at inspirasyon sa ating pang-araw-araw na buhay.”

“Ang basihan ng tunay na kasiyahan ay ang kahahalagahan ng ating pananaw.”

“Kahit na malayo tayo sa isa’t isa, ang ating mga puso ay nagkakaisa sa iisang kasiyahan.”

“Ang kung sino at ano tayo ay hindi maaaring magdikta ng tunay na kaligayahan na nararanasan natin.”

“Ang pagpapatawa ay isang mahusay na paraan upang likhain ang kaligayahan sa gitna ng ating mga problema.”

“Ang tunay na kasiyahan at kaligayahan ay hindi nabibili o matatagpuan, ito ay isang pagpili na ginagawa natin araw-araw.”

“Ang kaligayahan ay hindi matutumbasan ng salapi o kayamanan, ito ay nagmumula sa pagkakaisa, pagmamahalan, at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa.”

“Ang kasiyahan ay kumikilos na parang virus, dumidikit at kumakalat sa lahat ng aspeto ng ating buhay.”

“Ang tunay na kasiyahan ay hindi lamang nararamdaman, ito ay kailangang ibahagi.”

“Ang pagiging masaya ay hindi nababawasan kapag ibinabahagi.”

“Ang kaligayahan ay nagmumula sa kapayapaan ng ating isip at puso.”

“Ang pinakamasayang bagay sa mundo ay makita ang mga taong minamahal natin na masaya.”