KARMA QUOTES ABOUT LOVE TAGALOG

“Ang pag-ibig ay parang karma, kailangan itong ipinukaw at ibalik sa mundo.”

“Ang karma sa pag-ibig ay ang pagbabalik ng pagmamahal na ibinigay mo.”

“Kapag nagmahal ka ng totoo at tapat, darating ang karma na magbibigay sa’yo ng kaligayahang hindi mo inaasahan.”

“Sa pag-ibig, karma ang nagbibigay-daan sa tamang tao na dumating.”

“Ang karma ng pagmamahal ay ang kapalit ng mga pagkukulang na binigyan mo ng halaga.”

“Sa pag-ibig, walang nakakalusot sa karma. Sa huli, babalik at babalik din ang lahat.”

“Ang karma ng pagmamahal ay ang pagbabalik ng sakit na ibinigay mo sa iba.”

“Kapag ginusto ng puso mong saktan ang iba, siguradong babalik din sa’yo ang karma ng pag-ibig.”

“Ang pag-ibig ay parang karma, kailangan mong ipaghiganti ang mga pusong sinaktan mo.”

“Sa pagmamahal, hindi tayo makakatakas sa karma. Lahat ng ginagawa natin ay may kapalit.”

“Kapag nagmahal ka ng totoo at tapat, darating ang karma na magbibigay sa’yo ng kaligayahang hindi mo inaasahan.” GOOD QUOTES FROM QURAN

“Sa pagmamahal, ang karma ay nagbibigay ng katapatang dapat mong matanggap.”

“Kapag nagmahal ka ng buong puso, darating ang karma na magbibigay sa’yo ng kapayapaan.”

“Ang mundong ito ay isang malaking karma, lahat ng ginagawa natin ay nagbabalik sa atin.”

“Sa pag-ibig, hindi mo dapat abusuhin ang kapangyarihan ng karma.”

“Kapag nagmamahal tayo ng totoo, darating ang karma na magpapasalamat sa atin.”

“Sa pagmamahal, ang karma ay nagpapakumbaba sa ating mga puso.”

“Kapag nagmahal ka ng totoo, darating ang karma na magbibigay sa’yo ng kasiyahan.”

“Ang karma sa pag-ibig ay ang nagbabalik ng mga pagkukulang na hindi napunan.”

“Kapag nagmahal ka ng sapat at tama, darating ang karma na magbibigay sa’yo ng tunay na pagmamahal.”